Menu
Your Cart

Bayi Başvurusu

Şirketler İçin Başvuru

İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Ortaklık ve iş alanını gösteren.

Vergi Levhası fotokopisi.

Nüfus Fotokopisi (Önlü - arkalı)    

Şahıs Şirketleri İçin Başvuru

İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Vergi Levhası fotokopisi.

Faaliyet Belgesi fotokopisi.

Nüfus Fotokopisi (Önlü - arkalı)